Akademia Molekularna | Regulamin konkursu na Facebook
16112
page-template-default,page,page-id-16112,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive
 

Regulamin konkursu na Facebook

1. Niniejszy REGULAMIN określa zasady uczestnictwa w KONKURSIE. Uczestnictwo przez UŻYTKOWNIKA w KONKURSIE oznacza, że akceptuje on treść niniejszego REGULAMINU.
2. Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:

a) ADMINISTRATOR – podmiot prowadzący FANPAGE,

b) UŻYTKOWNIK – każda osoba korzystająca z FANPAGE

c) KONKURS – jednorazowe zdarzenie zorganizowane przez Administratora na FANPAGE na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

d) MATERIAŁ – wszelkie publikacje zamieszane na FANPAGE przez UŻYTKOWNIKA, w szczególności publikacje w postaci tekstu, zdjęcia, filmu, dźwięku, muzyki, animacji, wykresu, opracowania lub pliku informatycznego.

e) FANPAGE – strona w serwisie społecznościowym Facebook, działająca pod adresem https://www.facebook.com/akademiamolekularna ,prowadzona przez Piotra Konkolewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: NEW SYMPTOM Piotr Konkolewski, ul. Wjazdowa 3B lok. 8, 66-400 Międzychód, NIP: 5951441798 REGON: 302453660

3. Uczestnictwo w KONKURSIE jest bezpłatne.

4. W ramach KONKURSU, ADMINISTRATOR stworzy po godz 18:00, 16.08.2015 r. listę najpopularniejszych MATERIAŁÓW.

5. Popularność MATERIAŁÓW będzie ustalana w oparciu o liczbę polubień komentarzy Facebook przy poście strony FANPAGE, na której opublikowano dany MATERIAŁ.

6. ADMINISTRATOR wręczy w ramach nagrody dla UŻYTKOWNIKÓW najpopularniejszych MATERIAŁÓW następujące nagrody:

* za zajęcie 1 miejsca na liście, o której mowa w pkt 4 Regulaminu: voucher na dwudniowe szkolenie w zakresie kuchni molekularnej, do wykorzystania we wrześniu 2015 roku.

* za zajęcie 2 miejsca na liście, o której mowa w pkt 4 Regulaminu: voucher na jednodniowe szkolenie w zakresie kuchni molekularnej, do wykorzystania we wrześniu 2015 roku.

* za zajęcie 3 miejsca na liście, o której mowa w pkt 4 Regulaminu: książkę autorstwa Jeana Bosa i Roberta Harny, „Kuchnia molekularna podstawowe techniki i przepisy”

7. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat

8. Nagroda z KONKURSU będzie doręczona w terminie do 14 dni po zakończeniu konkursu